Schoolraad

De schoolraad van Villa Zonnebloem overlegt met de directeur en geeft advies. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. De schoolraad bespreekt nooit individuele gevallen maar tracht schoolbrede aspecten een breed draagvlak te geven.

Leden: Johan Muyldermans - Yves Larock - Annemie Scheire - Jona Ceuppens - Isabel Van Hiel  Kelly Theunis - Astrid Neuckermans - Martine Willems - Rilke Dekeukelaere