Team Het Zonnehuis

Arno - werkmanArno - werkman

Fatima - opvangFatima - opvang

Hanya - secretariaatHanya - secretariaat

Helena - zedenleerHelena - zedenleer

Helga - Katholieke godsdienstHelga - Katholieke godsdienst

Hilde - kinderverzorgingHilde - kinderverzorging

Hilke - ondersteuning en ICTHilke - ondersteuning en ICT

Koen - kleuters classe uniqueKoen - kleuters classe unique

Lies - tweede graadLies - tweede graad

Martine - zorg kleutersMartine - zorg kleuters

Mieke - derde graadMieke - derde graad

Nancy - kleuterturnen

Patries - eerste graadPatries - eerste graad

Rilke - directieRilke - directie

Siebe - turnleerkrachtSiebe - turnleerkracht

Sylke - kleuters classe uniqueSylke - kleuters classe unique

Viktor - zorg lagere school en beleidsondersteunerViktor - zorg lagere school en beleidsondersteuner