Inschrijven

Als je je kind in De Villa of Het Zonnehuis wil inschrijven, kan dit pas na een grondig gesprek. We vinden het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent wanneer je deel wil uitmaken van ons project. Je kan er uitgebreid kennis mee maken op deze website. Zo vermijden we misverstanden.

Voor een afspraak met de directie neem je telefonisch contact op met het secretariaat op het nummer 015 33 66 60.

Je kan direct na het gesprek of later inschrijven. Breng dan het identiteitsbewijs van je kind mee. In geval van een echtscheiding is steeds de toestemming van beide ouders nodig. Hierop mag alleen een uitzondering gemaakt worden als een ouder uit zijn/haar ouderlijke macht is ontzet.

Overal in Vlaanderen kunnen kleuters naar school komen vanaf de eerste instapdatum nadat het kind twee jaar en zes maanden oud is. De instapdata zijn de eerste schooldag na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, na de krokusvakantie, na de paasvakantie en ook op 1 februari. Wij verlangen dat je kind op dat moment zindelijk is.

Inschrijven kan al vroeger. De wetgever heeft daarvoor in Vlaanderen een reglementering opgesteld die rekening houdt met het geboortejaar van het kind, ongeacht of ze geboren zijn in januari of december. Het lokaal overlegplatform voor alle Mechelse scholen spreekt jaarlijks een begindatum af wanneer de inschrijvingen starten. Broertjes, zusjes en sommige categorieën van het voorrangsbeleid kunnen vroeger inschrijven. Neem voor meer details contact op met ons secretariaat.

Vaak worden jonge kleuters ’s middags opgehaald door ouders of grootouders, wat in het begin zeker kan. In sommige klassen wordt er na de middag bewust een korte siësta gehouden. Vanaf de tweede kleuterklas is onze voorkeur dat de kinderen een ganse dag op school zijn. De middagpauze is voor ons een sociaal waardevol moment. Alle kinderen op onze school eten samen in hun klas. We hebben bewust  niet voor een refter gekozen.

Kinderen ouder dan drie jaar kunnen instappen op om het even welke dag. Voor kinderen die in de loop van hun lagere school willen overstappen naar onze school, is het gesprek met de directie nog belangrijker. Wij bieden geen bijzonder onderwijs en zijn geen superschool waar kinderen met allerlei problemen terecht kunnen. Villa Zonnebloem werkt zoals andere scholen naar de eindtermen van het lager onderwijs toe, maar met een andere aanpak van de leerstof. Kinderen die niet van in de kleuterklas naar onze school komen, maken meestal een aanpassingsperiode door. Het is goed om je daar bewust van te zijn.

Wij merken een trend waarbij mensen hun instappers in verschillende scholen inschrijven. Dit is wettelijk verboden en zorgt er voor dat er geen juist beeld is van het aantal beschikbare plaatsen. Elk jaar is er hier en daar wel een plekje dat vrij komt in de school door bijvoorbeeld een verhuis of echtscheiding. Je moet er dus niet op voorhand al van uitgaan dat onze school volzet is.

Blijf op de hoogte 

Laat hier je gegevens achter. We houden je graag op de hoogte over de komende infodagen, inschrijvingsprocedure en -data.

 

Om spam te voorkomen, hebben we een indicatie nodig dat u een echte persoon bent. Kruis het vakje 'Ik ben geen robot' aan.