Twee scholen, één visie

De Villa

De Villa ligt aan het Berthoudersplein in het centrum van Mechelen. Het is de hoofdschool van Villa Zonnebloem. Er zijn 4 kleuterklassen en 6 lagere schoolklassen met in totaal ongeveer 200 kinderen. Ook het secretariaat is er gevestigd. Het 'kasteeltje' Hof van Nassau siert onze speelplaats. 

Op dezelfde campus zijn de basisschool Dubbelsprong en het Busleyden Atheneum campus Zandpoort gevestigd. 

Het Zonnehuis

Het Zonnehuis ligt in de woonwijken van Mechelen-Noord en is de tweede vestigingsplaats van Villa Zonnebloem. Ze telt 2 kleuterklassen en 3 lagere schoolklassen met ongeveer 100 kinderen. Het Zonnehuis is geen exacte kopie van De Villa. Freinet zei dan ook: “Er bestaan geen twee dezelfde Freinetscholen”. Een ander team, een groenere omgeving en de kleinschaligheid geven een andere dynamiek.  De school heeft wel dezelfde directie en volgt dezelfde pedagogische lijnen.

Hou er bij de keuze van een lokatie rekening mee dat veel kinderen uit het 5de en 6de leerjaar graag alleen naar school willen fietsen of stappen.

Onze structuur

Het  gemeenschapsonderwijs

Onze school maakt deel uit van het gemeenschapsonderwijs. Alle leerkrachten zijn dus gebonden aan de neutraliteitsverklaring en het pedagogisch project van het GO!

Meer info over het GO! via www.g-o.be . Binnen het Go! maken wij deel uit van Scholengroep 5: www.sgr5.be .

Pedagogisch concept Freinetscholen

Hierin vinden we de “traditionele” terminologie van het Freinetonderwijs.  De geschriften van Célestin Freinet blijven waardevol materiaal om onze praktijk aan te toetsen. Heel wat Freinettechnieken zoals het natuurlijk lezen, levend rekenen, correspondentie, vrije tekst e.a. zijn in onze klassen terug te vinden.

Freinet is gelukkig niet zo dwingend geweest dat verandering, modernisering of verschil in visie onmogelijk was. Volgende anekdote bewijst dit. Een Canadese inspectrice kwam bij Freinet op bezoek om zijn onderwijssysteem te bestuderen. Zij bezocht verschillende Freinetscholen. Toen ze Freinet terug ontmoette was ze ontgoocheld. “Ik zie overal iets anders” wist ze te vertellen. Daarop zei Freinet : “Dat is nu net zo eigen aan onze manier van werken!”

Schoolwerkplan

Een schematische voorstelling kan je hier vinden.