Wie is Célestin Freinet

Celestin Freinet

Célestin Freinet wordt op 15 oktober 1896 geboren als zoon van een boerengezin in het Frans Gars in de Alpes Maritimes. Door de eerste wereldoorlog moet hij zijn studies voor onderwijzer stopzetten. Hij herstelt in die periode ook van een schotwonde in de longen. In 1920 start hij toch zijn loopbaan als onderwijzer op een dorpsschooltje in Le Bar-sur-Loup.

Daar ontdekt hij dat kinderen nauwelijks geïnteresseerd waren in de klassikaal aangeboden leerstof. Hij besluit zijn aandacht te richten op wat de kinderen wel boeit. Hij verlaat met de kinderen de school, bezoekt vakmensen in het dorp en ontdekt de natuur in de omgeving.

De kinderen zijn geprikkeld door de ervaringen die ze buiten de schoolmuren opdoen. Het enthousiasme van de kinderen was groot. Hij merkt bijvoorbeeld dat na een bezoek aan de wever en de timmerman de kinderen zelf beginnen te weven en te timmeren. Het staat voor hem dan ook vast dat het klassikaal en frontaal onderwijs te ver afstaat van de interessewereld van de kinderen. Om hun ervaringen niet in het niets te laten verdwijnen, maken ze verslagen van hun uitstappen. Dit werd de basis van zijn taalonderwijs. Om een uitwisseling van verslagen mogelijk te maken, introduceert hij de drukpers in zijn klas. De gedrukte teksten worden verstuurd naar andere scholen. Doordat de teksten en de tekeningen gebaseerd zijn op belevenissen in herkenbare situaties, kunnen ook die kinderen zich gemakkelijk inleven.

Een ander facet in Freinets denken is het centraal stellen van het kind in zijn eigen milieu. Dit brengt Freinet ertoe zich ook bezig te houden met de situatie waarin de ouders van de kinderen verkeren. Hij probeert verbeteringen aan te brengen in het dagelijkse leven van de ouders. Zij leefden vaak in armoedige omstandigheden. Hij richt inkoop- en verkoopscoöperaties op als een middel om tegen wantoestanden op te komen. Dat brengt hem in conflict met het onderwijsbestuur. Uiteindelijk richt hij samen met zijn vrouw een eigen school op in het stadje Vence. Deze school wordt pas in 1957 door het Franse ministerie van onderwijs officieel erkend.

Freinet was van mening dat de school geen eiland is in de maatschappij, maar sterk verbonden is met het sociale leven rond de school en de leefomgeving van de kinderen.

Al werkend, lezend en reizend komt Freinet tot een aantal uitgangspunten en technieken. De uitgangspunten liggen vrij vast, maar de concrete technieken werden doorheen de jaren aangepast aan de veranderingen in de maatschappij.

In 1948 richt Freinet een organisatie op die alle activiteiten ter verspreiding van zijn pedagogische ideeën bundelt. In 1966 sterft in Saint Paul de Vence een onderwijzer met een hart voor kinderen: Célestin Freinet. De basisideeën van zijn pedagogie leven vandaag nog verder in het « pedagogisch concept »  van Villa Zonnebloem.

Meer info vind je op http://www.freinet.nl/cms/upload/docs/celestin-freinet.pdf (PDF, 1 MB).