Evaluatie en zorg

Door onze specifieke manier van werken, hebben onze leerkrachten een goed zicht op het functioneren van de kinderen. Toch laten zij zich bij hun evaluaties vaak bijstaan door de mening van collega’s of de zorgcoördinator. Omdat we veel klasoverschreidend werken, kennen ook de andere collega’s de  kinderen. 

We kennen geen klassiek rapport met cijfers en gemiddelden, maar geven een totaalbeeld over het functioneren van het kind in een uitgebreid evaluatiedossier.

Vele mensen vragen zich af of de kinderen ook testen of examens moeten afleggen. Examens niet, testen wel. Onze visie hierop is dat testen niet moeten gelinkt worden aan specifieke (stress)periodes met bijhorende herhalingsweken. Testen worden doorheen het jaar geregeld afgenomen, vaak ook in het contractwerk, zonder dat kinderen beseffen dat ze een test afleggen. In andere gevallen, meestal in het 5de of 6de leerjaar, kan er expliciet wel gevraagd worden om “tegen die dag, dit en dat te leren”. In dat geval wordt bijvoorbeeld gekeken hoe kinderen grotere brokken leerstof kunnen memoriseren.

Testen is belangrijk, vooral voor de leerkracht, om te zien hoe de kinderen  sommige lesonderdelen begrijpen. Testen is niet bedoeld als ultiem beoordelingscriterium om het evaluatiedossier te kunnen invullen. De beoordeling van de kinderen is altijd gebaseerd op een permanente evaluatie.

Onze school heeft ook een specifieke kijk op “zorg”.  Als een leerkracht iets opmerkt rond het functioneren van het kind, dan doet zij beroep op de ondersteuning van collega’s en de zorgcoördinator. Als dat niet voldoende is,  worden de directie en het CLB erbij betrokken. De ouders zelf uiteraard ook.

Voor de meeste kinderen is het Freinetonderwijs een goede ervaring, maar voor sommige kinderen ook niet. Wij verlangen bijvoorbeeld veel van de kinderen op vlak van concentratie en zelfstandigheid,.  Bij kinderen die overstappen uit een andere school hebben we eerst een gesprek met de ouders en met de vorige school. Kinderen die vanuit een traditionele school overstappen, hebben sowieso een tijdje nodig om zich aan te passen.  Kinderen die van bij het begin in Freinet school lopen  hebben daar zeker voordeel bij.